[PĐT] Thời kbt 11 -K17- 29/10/2018 đến 3/11/2018

Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2018 đến 3/11/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[PĐT] Thời kb K17- 22/10/2018 đến 27/10/2018

Thời khóa biểu từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 2210//2018 đến 26/10/2018

Thời khóa biểu từ ngày 2210//2018 đến 26/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018

Thời khóa biểu từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018

Thời khóa biểu từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ    

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018 Thay đổi

Thời khóa biểu từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CKD]Thời khóa biểu từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018 (THAY ĐỔI)

Thời khóa biểu từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018

Thời khóa biểu từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[PĐT] Thời KB K17 15/10/2018 đến 20/10/2018

Thời khóa biểu từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

HƯỚNG DẪN NHANH


- [PDT]: Phòng Đào tạo
- [CKD]: Khoa Cơ khí Động lực
- [CKC]: Khoa Cơ khí Chế tạo
- [DDT]: Khoa Điện - Điện tử
- [LHD]: Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu
- [KTT]: Khoa Kỹ thuật tổng hợp

LƯU TRỮ

LỊCH

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
« Th9    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

MẠNG XÃ HỘI