Tháng Tư, 2019

[[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 29/04/2019 đến 04/05/2019

Thời khóa biểu từ ngày 29/04/2019 đến 04/05/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 29/4/2019 đến 03/5/2019

Thời khóa biểu từ ngày 29/4/2019 đến 03/5/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ      

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ    

[PĐT] Thời khóa biểu từ ngày 29/4/2019 đến 4/5/2019

Thời khóa biểu từ ngày 29/4/2019 đến 4/5/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019

Thời khóa biểu từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 22/04/2019 đến 27/04/2019

Thời khóa biểu từ ngày 22/04/2019 đến 27/04/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ    

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ    

[PĐT] Thời khóa biểu từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019

Thời khóa biểu từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[KTT]Thời khóa biểu từ ngày 22/04/2019 đến 27/04/2019

Thời khóa biểu từ ngày 22/04/2019 đến 27/04/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

HƯỚNG DẪN NHANH


- [PDT]: Phòng Đào tạo
- [CKD]: Khoa Cơ khí Động lực
- [CKC]: Khoa Cơ khí Chế tạo
- [DDT]: Khoa Điện - Điện tử
- [LHD]: Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu
- [KTT]: Khoa Kỹ thuật tổng hợp

LƯU TRỮ

LỊCH

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

MẠNG XÃ HỘI