Tháng Một, 2018

[KTT]Thời khóa biểu từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018

Thời khóa biểu từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[KTT]Thời khóa biểu từ ngày 26/02/2018 đến 03/03/2018(sau tết)

Thời khóa biểu từ ngày 26/02/2018 đến 03/03/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 26/02/2018 đến 03/3/2018 (sau tết)

Thời khóa biểu từ ngày 26/02/2018 đến 03/3/2018 (sau tết) Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018

Thời khóa biểu từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 29/01/2018 đến 30/01/2018

Thời khóa biểu từ ngày 29/01/2018 đến 30/01/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[PĐT] Thời khóa biểu từ ngày 29/1/2018 đến 31/1/2018

Thời khóa biểu từ ngày 29/1/2018 đến 31/1/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018  

Thời khóa biểu từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[PĐT] Thời khóa biểu từ ngày 22/1/2018 đến 26/1/2018

Thời khóa biểu từ ngày 22/1/2018 đến 26/1/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018

Thời khóa biểu từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

HƯỚNG DẪN NHANH


- [PDT]: Phòng Đào tạo
- [CKD]: Khoa Cơ khí Động lực
- [CKC]: Khoa Cơ khí Chế tạo
- [DDT]: Khoa Điện - Điện tử
- [LHD]: Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu
- [KTT]: Khoa Kỹ thuật tổng hợp

LƯU TRỮ

LỊCH

Tháng Một 2018
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

MẠNG XÃ HỘI