Tháng Mười Một, 2015

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 30/11/2015 đến 05/12/2015

Thời khóa biểu từ ngày 30/11/2015 đến 05/12/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 30/11/2015 đến 05/12/2015

Thời khóa biểu từ ngày 30/11/2015 đến 05/12/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[LHD] Thời khóa biểu từ ngày 30/11/2015 đến04 /12/2015

Thời khóa biểu từ ngày 30/11/2015 đến04 /12/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[PĐT] Thời khóa biểu từ ngày 30/11/2015 đến 05/12/2015

Thời khóa biểu từ ngày 30/11/2015 đến 05/12/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 30/11/20154 đến 05/12/2015

Thời khóa biểu từ ngày 30/11/20154 đến 05/12/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ    

[PĐT] Thời khóa biểu từ ngày 23/11/2015 đến 28/11/2015

Thời khóa biểu từ ngày 23/11/2015 đến 28/11/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 23/11/2015 đến 27/11/2015

Thời khóa biểu từ ngày 23/11/2015 đến 27/11/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 23/11/2015 đến 28/11/2015

Thời khóa biểu từ ngày 23/11/2015 đến 28/11/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CKD]Thời khóa biểu từ ngày 23/11/2015 đến 28/11/2015

Thời khóa biểu từ ngày 23/11/2015 đến 28/11/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ    

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 16/11/2015 đến 21/11/2015

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 16/11/2015 đến 21/11/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

HƯỚNG DẪN NHANH


- [PDT]: Phòng Đào tạo
- [CKD]: Khoa Cơ khí Động lực
- [CKC]: Khoa Cơ khí Chế tạo
- [DDT]: Khoa Điện - Điện tử
- [LHD]: Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu
- [KTT]: Khoa Kỹ thuật tổng hợp

LƯU TRỮ

LỊCH

Tháng Mười Một 2015
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

MẠNG XÃ HỘI