Tháng Một, 2020

[CLCDVHT19A1] Thời khóa biểu từ ngày 03/02/2020 đến 06/02/2020

Thời khóa biểu từ ngày 03/02/2020 đến 06/02/2020 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ        

[LHD] Thời khóa biểu từ ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020

Thời khóa biểu từ ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ          

[PĐT] Thời khóa biểu từ ngày 3/2/2020 đến 8/2/2020

Thời khóa biểu từ ngày 3/2/2020 đến 8/2/2020 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[KTT]Thời khóa biểu từ ngày 03/02/2020 đến 8/02/2020

Thời khóa biểu từ ngày 03/02/2020 đến 8/02/2020 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ    

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 03 /02/2020 đến 08 /02/2020

Thời khóa biểu từ ngày 03 /02/2020 đến 08 /02/2020 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 03/02/2020 đến 08/02/2020

Thời khóa biểu từ ngày 03/02/2020 đến 08/02/2020 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ    

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020

Thời khóa biểu từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ        

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 06/01/2019 đến 10/01/2019

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 06/01/2019 đến 10/01/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ    

[lớp CLCDVHT19A1]Thời khóa biểu từ ngày 04/01/2020 đến 10/01/2020

Thời khóa biểu từ ngày 04/01/2019 đến 10/01/2019 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ        

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 06/01/2020 đến 11/01/2020

Thời khóa biểu từ ngày 06/01/2020 đến 11/01/2020 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

HƯỚNG DẪN NHANH


- [PDT]: Phòng Đào tạo
- [CKD]: Khoa Cơ khí Động lực
- [CKC]: Khoa Cơ khí Chế tạo
- [DDT]: Khoa Điện - Điện tử
- [LHD]: Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu
- [KTT]: Khoa Kỹ thuật tổng hợp

LƯU TRỮ

LỊCH

Tháng Một 2020
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

MẠNG XÃ HỘI