Tháng Một, 2024

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 19/02/2024 đến 24/02/2024

Thời khóa biểu từ ngày 19/02/2024 đến 24/02/2024 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 19 /02/2024 đến 24/02/2024

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 19 /02/2024 đến 24/02/2024 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 19/2/2024 đến 24/2/2024

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 19/2/2024 đến 24/2/2024 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[PĐT] Thời kbiểu HK2 từ ngày 19/2/2024 đến 24/2/2024

Thời khóa biểu từ ngày 19/2/2024 đến 24/2/2024 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng QL Đào tạo

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 19/2/2024 đến 24/02/2024

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 19/2/2024 đến 24/02/2024 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 22/01/2024 đến 27/01/2024

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 22/01/2024 đến 27/01/2024 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 22/1/2024 đến 27/1/2024

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 22/1/2024 đến 27/1/2024 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 22/01/2024 đến 27/01/2024

Thời khóa biểu từ ngày 22/01/2024 đến 27/01/2024 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 15/1/2024 đến 20/1/2024

Thời khóa biểu từ ngày 15/1/2024 đến 20/1/2024 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 15/1/2024 đến 20/1/2024

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 15/1/2024 đến 20/1/2024 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

HƯỚNG DẪN NHANH


- [PDT]: Phòng Đào tạo
- [CKD]: Khoa Cơ khí Động lực
- [CKC]: Khoa Cơ khí Chế tạo
- [DDT]: Khoa Điện - Điện tử
- [LHD]: Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu
- [KTT]: Khoa Kỹ thuật tổng hợp

LƯU TRỮ

LỊCH

Tháng Một 2024
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

MẠNG XÃ HỘI