Tháng Mười, 2015

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 02/11/2015 đến 07/11/2015

Thời khóa biểu từ ngày 02/11/2015 đến 07/11/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 02/11/2015 đến 07/11/2015

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 02/11/2015 đến 07/11/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 02/11/2015 đến 06/11/2015

Thời khóa biểu từ ngày 02/11/2015 đến 06/11/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[PĐT] Thời khóa biểu từ ngày 2/11/2015 đến 7/11/2015

Thời khóa biểu từ ngày 2/11/2015 đến 7/11/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo  

[CKĐ] Thời khóa biểu từ ngày 02/11/2015 đến 07/11/2015

[CKĐ] Thời khóa biểu từ ngày 02/11/2015 đến 07/11/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015

Thời khóa biểu từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 26/10/2015 đến 30/10/2015

Thời khóa biểu từ ngày 26/10/2015 đến 30/10/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[PĐT] Thời khóa biểu từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015

Thời khóa biểu từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo  

[CKĐ] Thời khóa biểu từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015

[CKĐ] Thời khóa biểu từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

HƯỚNG DẪN NHANH


- [PDT]: Phòng Đào tạo
- [CKD]: Khoa Cơ khí Động lực
- [CKC]: Khoa Cơ khí Chế tạo
- [DDT]: Khoa Điện - Điện tử
- [LHD]: Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu
- [KTT]: Khoa Kỹ thuật tổng hợp

LƯU TRỮ

LỊCH

Tháng Mười 2015
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

MẠNG XÃ HỘI