Tháng Mười, 2018

TIEN DO DAO TAO

  Thời khóa biểu từ ngày //2017 đến //2017 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018 THAY ĐỔI

Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2017 đến 02/11/2018

Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2017 đến 02/11/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ    

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018

Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[KTT]Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018

Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[KTT]Thời khóa biểu từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018

Thời khóa biểu từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[PĐT] Thời kbt 11 -K17- 29/10/2018 đến 3/11/2018

Thời khóa biểu từ ngày 29/10/2018 đến 3/11/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[PĐT] Thời kb K17- 22/10/2018 đến 27/10/2018

Thời khóa biểu từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 2210//2018 đến 26/10/2018

Thời khóa biểu từ ngày 2210//2018 đến 26/10/2018 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

HƯỚNG DẪN NHANH


- [PDT]: Phòng Đào tạo
- [CKD]: Khoa Cơ khí Động lực
- [CKC]: Khoa Cơ khí Chế tạo
- [DDT]: Khoa Điện - Điện tử
- [LHD]: Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu
- [KTT]: Khoa Kỹ thuật tổng hợp

LƯU TRỮ

LỊCH

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

MẠNG XÃ HỘI