Tháng Tám, 2016

[KTT]Thời khóa biểu từ ngày 05/09/2016 đến 10/09/2016

Thời khóa biểu từ ngày 05/09/2016 đến 10/09/2016 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 29/8/2016 đến 03/9/2016

Thời khóa biểu từ ngày 29/8/2016 đến 03/9/2016 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 29/8/2016 đến 03/9/2016

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 29/8/2016 đến 03/9/2016 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ    

[KKT]Thời khóa biểu từ ngày 22/08/2016 đến 27/08/2016

Thời khóa biểu từ ngày 22/08/2016 đến 27/08/2016 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 22/08/2016 đến 27/08/2016

Thời khóa biểu từ ngày 22/08/2016 đến 27/08/2016 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[PĐT] Thời khóa biểu từ ngày 22/8/2016 đến 27/8/2016

Thời khóa biểu từ ngày 22/8/2016 đến 27/8/2016 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 22/8/2016 đến 27/8/2016

Thời khóa biểu từ ngày 22/8/2016 đến 27/8/2016 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CKD]Thời khóa biểu từ ngày 22/08/2016 đến 27/08/2016

Thời khóa biểu từ ngày 22/08/2016 đến 27/08/2016 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 22/8/2016 đến 26/8/2016

Thời khóa biểu từ ngày 22/8/2016 đến 26/8/2016 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[PĐT] Thời khóa biểu từ ngày 15/8/2016 đến 19/8/2016

Thời khóa biểu từ ngày 15/8/2016 đến 19/8/2016 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo

HƯỚNG DẪN NHANH


- [PDT]: Phòng Đào tạo
- [CKD]: Khoa Cơ khí Động lực
- [CKC]: Khoa Cơ khí Chế tạo
- [DDT]: Khoa Điện - Điện tử
- [LHD]: Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu
- [KTT]: Khoa Kỹ thuật tổng hợp

LƯU TRỮ

LỊCH

Tháng Tám 2016
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

MẠNG XÃ HỘI