Tháng Tư, 2023

[CLCDVHT19A1]Thời khóa biểu từ ngày 17/4/2023 đến 22/4/2023

Thời khóa biểu từ ngày 17/4/2023 đến 22/4/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 17/4/2023 đến 22/4/2023

Thời khóa biểu từ ngày 17/4/2023 đến 22/4/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 17/4/2023 đến 22 /4/2023

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 17/4/2023 đến 22 /4/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CKD]Thời khóa biểu từ ngày 17/4/2023 đến 22/4/2023

[CKD]Thời khóa biểu từ ngày 17/4/2023 đến 22/4/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[PĐT] Thkbiểu KH2-K21 từ ngày 10/4/2017 đến //2017

Thời khóa biểu từ ngày 10/4/2017 đến //2017 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng QLĐT

[LHD] Thời khóa biểu từ ngày 10/4/2023 đến 15/4/2023

Thời khóa biểu từ ngày 10/4/2023 đến 15/4/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CLCDVHT19A1]Thời khóa biểu từ ngày 10/4/2023 đến 14/4/2023

Thời khóa biểu từ ngày 10/4/2023 đến 14/4/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 10/4/2023 đến 15/4/2023

Thời khóa biểu từ ngày 10/4/2023 đến 15/4/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 10/4/2023 đến 15/4/2023

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 10/4/2023 đến 15/4/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

Thời kbiểu HK2-k21 từ ngày 3/4/2023 đến 8/4/2023

Thời khóa biểu từ ngày 3/4/2023 đến 8/4/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng QL đào tạo

HƯỚNG DẪN NHANH


- [PDT]: Phòng Đào tạo
- [CKD]: Khoa Cơ khí Động lực
- [CKC]: Khoa Cơ khí Chế tạo
- [DDT]: Khoa Điện - Điện tử
- [LHD]: Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu
- [KTT]: Khoa Kỹ thuật tổng hợp

LƯU TRỮ

LỊCH

Tháng Tư 2023
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

MẠNG XÃ HỘI