Tháng Năm, 2023

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 15/5/2023 đến 15/5/2023

Thời khóa biểu từ ngày 15/5/2023 đến 15/5/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[PĐT] Thời kbiểu hk1-k21 từ ngày 15/5/2023 đến 20/5/2023

Thời khóa biểu từ ngày 15/5/2023 đến 20/5/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Phòng QLĐT

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 15/5/2023 đến 20/5/2023

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 15/5/2023 đến 20/5/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 15/05/2023 đến 20/05/2023

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 15/05/2023 đến 20/05/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 15/5/2023 đến 20/5/2023

Thời khóa biểu từ ngày 15/5/2023 đến 20/5/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[LHD]Thời khóa biểu từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023 (chỉnh sửa)

Thời khóa biểu từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 8/5/2023 đến 13/5/2023

[CKC]Thời khóa biểu từ ngày 8/5/2023 đến 13/5/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023

[DDT]Thời khóa biểu từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ

[CKD] Thời khóa biểu từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023

Thời khóa biểu từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ Giáo vụ  

[PĐT] Thời kbiểu hk2-k21từ ngày 8/5/2023 đến 13/5/2023

Thời khóa biểu từ ngày 8/5/2023 đến 13/5/2023 Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ phòng QLĐT

HƯỚNG DẪN NHANH


- [PDT]: Phòng Đào tạo
- [CKD]: Khoa Cơ khí Động lực
- [CKC]: Khoa Cơ khí Chế tạo
- [DDT]: Khoa Điện - Điện tử
- [LHD]: Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu
- [KTT]: Khoa Kỹ thuật tổng hợp

LƯU TRỮ

LỊCH

Tháng Năm 2023
H B T N S B C
« Th4   Th6 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

MẠNG XÃ HỘI